Strzemiona zbrojeniowe – rodzaje i wymiary

Zbrojenie budowlane odpowiada za odporność na obciążenia, wytrzymałość oraz stabilność budynku. Istotnym elementem konstrukcyjnym szkieletu są strzemiona zbrojeniowe. Dowiedz się, czym są i jakie jest ich zastosowanie. Jakie strzemiona zbrojeniowe wybrać: gotowe czy robione ręcznie?

Strzemiona zbrojeniowe – co to jest?

Strzemiona zbrojeniowe (potocznie zwane jarzemkami) to elementy konstrukcyjne zbrojenia pomocniczego w żelbecie, łączące ze sobą pręty główne. Stosowane są głównie w zbrojeniu elementów prętowych, takich jak: belki, słupy, łuki oraz w elementach powłokowych i konstrukcjach masywnych (bryłowych).

Strzemiona budowlane wykonuje się z wysokojakościowej stali, która jest wyginana w odpowiedni sposób w zależności od parametrów konstrukcji. Nakładane są na pręty główne i ustanawiane do nich prostopadle. Wzdłużne pręty zbrojeniowe mocowane są w narożach strzemion za pomocą drutu wiązałkowego. Prostopadłe ułożenie zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji na obciążenia.

Zastosowanie strzemion zbrojeniowych

Strzemiona budowlane są powszechnie stosowane do zbrojeń fundamentów, ław fundamentowych, stropów, ścian, wieńców, schodów, słupów czy ogrodzeń.

W przypadku szkieletu zbrojenia przed zalaniem strzemiona pełnią rolę konstrukcyjno-stabilizacyjną, nadając konstrukcji pożądany kształt. Utrzymują pręty główne we właściwej pozycji, stabilizując je w 2 prostopadłych kierunkach. Dzięki temu szkielet zbrojenia można montować poza deskowaniem, a następnie ułożyć do we właściwym miejscu.

Z kolei w powstałych już konstrukcjach strzemiona zbrojeniowe przenoszą siły ścinające w gotowych belkach i rozpierające w słupach.

Strzemiona zbrojeniowe

Rodzaje i wymiary strzemion

Strzemiona zbrojeniowe wykonuje się najczęściej z prętów żebrowanych. W przypadku, gdy pełnią rolę wyłącznie stabilizacyjną (np. w ogrodzeniach) mogą być zrobione z prętów gładkich. Strzemiona zazwyczaj mają kształt prostokąta, ale występują także: okrągłe, trójkątne, kwadratowe, a nawet figury niesymetryczne. Strzemiona mogą być otwarte lub zamknięte, a ich zakończenia nazywane są hakami.

Do wykonania strzemion najczęściej stosuje się pręty o średnicy 6 mm, ale także: 8, 10 lub 12 mm. W zależności od zastosowania mogą mieć różne wymiary. Przykładowo, strzemiona wykonane z prętów żebrowanych fi 6 mm 10×20 cm są idealne do zastosowania w stropowych belkach nad poddaszem lub trzpieniach ścianek kolankowych. W rozmiarze 20×20 cm są wykorzystywane w słupach i rdzeniach w ścianach nośnych lub nadprożach okiennych. Natomiast do ław fundamentowych najlepsze będą strzemiona 25×25 cm lub 30×25 cm.

Strzemiona gotowe i robione ręcznie

Strzemiona budowlane mogą być wykonywane maszynowo lub ręcznie na placu budowy. Procedura produkcji ma wpływ na ich właściwości. Strzemiona robione samodzielnie wymagają dużych nakładów czasu oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Z kolei te wykonywane na maszynach zbrojarskich wyróżniają się wysoką precyzją produkcji i trwałością. Przy tym warto wiedzieć, że gotowe strzemiona zbrojeniowe w rozliczeniu finalnym są tańszą opcją.

  • © All rights reserved by JFK Group.