Stal S355

Stale konstrukcyjne są stosowane w dużych ilościach w inżynierii lądowej, wodnej oraz chemicznej zarówno w postaci blach jak i kształtowników o grubości wielu centymetrów i granicy plastyczności zwykle do 500 MPa. Do stali konstrukcyjnych zalicza się również niskostopowe gatunki stali, które są hartowane i odpuszczane, w celu uzyskania granicy plastyczności do 700 MPa.
Zakres zastosowań stali konstrukcyjnych niskowęglowych jest bardzo szeroki, a mianowicie: konstrukcje nośne budynków, mosty, statki, platformy wiertnicze i wydobywcze ropy i gazu, pojazdy, ropo- i gazociągi oraz zbiorniki ciśnieniowe. Główną cechą większości konstrukcji jest duży udział spawania i duże wymagania stawiane połączeniom spawanym.

Stal S355

Stal S355J2 jest to stal niestopowa konstrukcyjna stosowana na mało odpowiedzialne konstrukcje w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Elementy wykonane z tych stali są łączone przez spawanie, nitowanie lub skręcanie śrubami. Skład chemiczny i własności mechaniczne stali tej grupy, są zdefiniowane w normie EN 10025-2. Stale niestopowe konstrukcyjne są dostarczane w stanie po walcowaniu na gorąco, w postaci wyrobów stalowych zarówno płaskich, jak i długich tj. w postaci blach, taśm, prętów i kształtowników. Niektóre z tych stali mogą być również dostarczane w stanie wyżarzonym normalizująco lub po walcowaniu normalizującym.

Podstawą klasyfikacji tych stali, podobnie jak wszystkich stali konstrukcyjnych, są własności mechaniczne, natomiast skład chemiczny jest dodatkowym kryterium odbioru. Każdy gatunek stali niestopowych konstrukcyjnych może być przeznaczony do kształtowania obróbką plastyczną na zimno i wówczas na końcu znaku gatunku z takim przeznaczeniem znajduje się litera C.

Stal S355 – parametry

Cechą charakterystyczną, jaka wyróżnia się gatunek stali S355J2, jest granica plastyczności. Jej wartość jest wyrażona parametrem ReH [N/mm2] i oznacza wartość naprężenia, przy której dochodzi do trwałych zmian w strukturze materiału. Oznacza to, że po wyeliminowaniu siły oddziałującej na materiał powróci on do swojej pierwotnej postaci. Dla opisywanej stali minimalna granica plastyczności wynosi 355 MPa. Drugim istotnym parametrem stali S355J2 jest wytrzymałość na rozciąganie. Wyraża się ją wartością Rm [N/mm2] i dla gatunku stali  S355J2 minimalną wartości wytrzymałości na rozciąganie jest 470 MPa.

Wartość graniczna oznacza punkt, w których następuje trwałe uszkodzenie materiału. Zróżnicowanie górnej granicy wytrzymałości jest uzależnione od różnych domieszek, które wpływają na cechy fizyczne stali. Stąd też można powiedzieć, że dla każdej stali S355 granica plastyczności jest taka sama, a wytrzymałość na rozerwanie – różna. W przypadku gatunku stali S355J2+N lub S355J2+M oznaczenie J2 wskazuje na pracę łamania (udarność). Parametr ten wskazuje na próg, na jakim dochodzi do pęknięcia materiału pod wpływem obciążeń dynamicznych w określonej temperaturze.

Stal S355 – właściwości

Właściwości stali S355J2 mogą się nieznacznie różnić zależnie od tego, jakie domieszki oraz w jakich ilościach znajdują się w strukturze materiału. W ujęciu ogólnym ten gatunek stali jest zaliczany do uniwersalnych i charakteryzuje się:

  • wysoką wytrzymałością,
  • znaczną ciągliwością,
  • drobnoziarnistością,
  • podatnością na obróbkę skrawaniem
  • spawalnością,
  • podatnością na cięcie palnikiem gazowym i plazmą.

Stal S355 – zastosowanie

Ze względu na swoje właściwości mechaniczne stal S355 znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji. Stal ta używana jest do budowy konstrukcji narażonych na działanie większych obciążeń i udarności w obniżonej temperaturze.

Stal S355 znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie m.in. produkuje się części maszyn oraz całe konstrukcje, a także elementy silników, zbiorniki, części mostów, wagony kolejowe, elementy nośne w konstrukcjach urządzeń dźwigowych oraz rozmaite konstrukcje budowlane. Do szczególnie popularnych zalicza się stal S355J2+N (normalizowana).

Stal S355 – cena

Dla Klientów zainteresowanych zakupem wyrobów hutniczych w naszej firmie z pewnością istotna jest też cena stali S355J2, jaką możemy zaoferować. Jesteśmy firmą konkurencyjną, profesjonalnie zajmującą się dystrybucją wyrobów hutniczych, które pozyskujemy bezpośrednio w zaprzyjaźnionych hutach. Dlatego możemy zapewnić atrakcyjną cenę stali S355J2 i dogodne warunki jej zakupu, jednocześnie zapewniając transport zakupionej stali konstrukcyjnej do Klienta.
Stal S355 dostępna jest w naszej ofercie! Chcesz poznać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z nami!

  • © All rights reserved by JFK Group.