Stal konstrukcyjna

Stal jest materiałem najczęściej wykorzystywanym w budownictwie oraz w procesach produkcji maszyn, urządzeń, samochodów czy przedmiotów użytkowych. Jest stopem żelaza z dodatkiem węgla, którego proporcje decydują o właściwościach fizycznych produktu. Istnieje wiele odmian stali, klasyfikowanych na podstawie różnych kryteriów. Jedną z nich jest stal konstrukcyjna.

Rodzaje stali konstrukcyjnej

Czynnikiem, który pozwala wyróżnić rodzaje stali jest jej skład. Ogólna definicja mówi, że jest to stop żelaza i węgla, przy czym zawartość tego drugiego nie może przekraczać 2,11%. Samodzielną grupę stanowią tzw. stale stopowe, w których zawartość tego pierwiastka może być wyższa. Wynika to ze wzbogacania składu mieszanki stopowej o dodatkowe pierwiastki, które zmieniają właściwości produktu – np. zwiększają wytrzymałość stali czy jej plastyczność.

Jakie miejsce w klasyfikacji zajmuje stal konstrukcyjna? Jest to jedna z czterech kategorii – obok stali narzędziowej, maszynowej i specjalnej – na które dzieli się materiał z uwzględnieniem kryterium jego zastosowania. Jest wykorzystywana do budowy rozmaitych konstrukcji budowlanych, ale również maszyn i ich części czy pojazdów.

 

Zgodnie z klasyfikacją produkuje się i wykorzystuje następujące rodzaje stali konstrukcyjnej:

 • ogólnego przeznaczenia,
 • niskostopowa,
 • wyższej jakości,
 • do ulepszania cieplnego,
 • do nawęglania,
 • do azotowania,
 • automatowa,
 • łożyskowa,
 • sprężynowa,
 • transformatorowa.

Oznaczenia stali konstrukcyjnej

Poszczególne gatunki stali konstrukcyjnej różnią się składem i właściwościami. W praktyce najczęściej jest wykorzystywana stal stopowa średniowęglowa, w której zawartość tego pierwiastka wynosi minimum 0,25%. Ponieważ jednak różne zastosowania stali konstrukcyjnej oznaczają dostosowanie jej parametrów i cech fizycznych do konkretnych potrzeb, niezbędne jest precyzyjne wyróżnienie i oznaczenie tych gatunków.
Obecnie obowiązują dwie normy dotyczące produkcji i oznaczania stali konstrukcyjnej.

 • według PN-EN 10027-1: 2007 jest to system znakowy, złożony z symboli i cyfr,
 • według PN-EN 10027-2:2015-07 jest to system wyłącznie cyfrowy.

Oznaczenia stali konstrukcyjnej są tak skonstruowane, że konkretny zestaw znaków pozwala zidentyfikować tylko jeden rodzaj materiału. W przypadku „starej” polskiej klasyfikacji poszczególne symbole wskazywały na cechy takie jak : zastosowanie, własności fizyczne, mechaniczne lub skład chemiczny. Stosowany od 1992 roku system europejski sprowadza się do połączenie pojedynczej litery oraz numeru stali. Standardowym oznaczeniem stali konstrukcyjnej jest litera S.

Co znaczą poszczególne symbole?

Stosowane obecnie oznaczenia stali konstrukcyjnej składają się z litery S oraz trzech cyfr. Symbol liczbowy oznacza tzw. minimalną granicę plastyczności Re, określoną dla produktu o minimalnej możliwej grubości ≤ 16 mm. Wartość ta jest wyrażona w MPa. Stale konstrukcyjne oznaczane są symbolami: 235, 275, 355, 420, 460, 500, 550, 620, 690, 890, 960.

Z kolei norma PN-EN 10027-2: 1994 nadaje każdemu gatunkowi stali konkretny numer złożony z pięciu cyfr w układzie: l.xxnn. W tym oznaczeniu 1 – oznacza stop żelaza, xx — grupę stali, a nn – konkretny gatunek w grupie. Przykładowe oznaczenie 1.4301 jest typowe dla stali austenitycznej X10CrNi 18-8.

Wyróżnia się około 100 grup stali, o charakterystycznych właściwościach i składzie chemicznym. Stale konstrukcyjne stopowe są oznaczane numerami xx w zakresie od 50 do 89.

W naszej ofercie posiadamy między innymi:

Stal konstrukcyjna cena

Cena stali konstrukcyjnej jest uzależniona od wielu parametrów. Ma na nią również wpływ forma handlowa gotowego produktu. Może nim być blacha o określonej grubości, ale też kształtowniki – płaskowniki, ceowniki, dwuteowniki i inne, zależnie od potrzeb czy przeznaczenia. W ofercie JFK Group jest zróżnicowana stal konstrukcyjna. Cena poszczególnych produktów jest konkurencyjna, a dodatkowo firma oferuje też możliwość wstępnego przetwarzania materiału bazowego. Działamy głównie na Śląsku, ale przyjmujemy zamówienia z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej wyceny.

 • © All rights reserved by JFK Group.