Stal zbrojeniowa

Chociaż beton jest obecnie najpopularniejszym materiałem budowlanym, nie należy do idealnych. Jego wadą, która decyduje o trwałości konstrukcji jest stosunkowo mała odporność na rozciąganie. Aby wzmocnić strukturę ścian nośnych, filarów czy mostów stosuje się zbrojenia wykonane z odpowiednich gatunków stali. Stal zbrojeniowa to jeden z produktów oferowanych przez JFK Group.

Pręty i druty zbrojeniowe

Stal zbrojeniowa jest kategorią materiałów przeznaczonych do wzmacniania struktury betonowych konstrukcji i przenoszenia naprężeń, których nie wytrzymuje beton. Jest to kategoria zróżnicowana, a zaklasyfikowane do niej materiały mają odmienne cechy fizyczne.

Poza właściwościami i wytrzymałością poszczególnych gatunków stali zbrojeniowej różnią ją też formy handlowe produktów. Do najczęściej wykorzystywanych zaliczają się pręty zbrojeniowe, dostępne w kilku wariantach oznaczonych klasą. Są one wykorzystywane do zbrojenia betonu bezpośrednio na placu budowy lub też do tworzenia prefabrykatów takich jak kraty czy siatki.

Uzupełnieniem prętów są druty zbrojeniowe, haki i inne elementy, dostępne w tych samych klasach skali. Za ich pomocą wykonuje się łączenia i wiązania poszczególnych elementów zbrojenia. Dzięki temu stanowi ono zwartą całość, doskonale utrzymując betonową strukturę filara czy ściany nośnej.

Poznaj także inne zbrojenia budowlane, które produkujemy.

Klasyfikacja stali zbrojeniowej

Chociaż stal zbrojeniowa stanowi jedną kategorię materiałową w jej obrębie można wyróżnić poszczególne gatunki i klasy. Zgodnie z oznaczeniami wymaganymi przez normę wszystkie typy stali o tym przeznaczeniu są oznaczane symbolem B500. Oznacza to, że ich granica plastyczności wynosi 500 MPa. W praktyce wykorzystuje się trzy gatunki stali B500 – SP, B i A, różniące się głównie ciągliwością.

Poza gatunkami stal zbrojeniowa jest też dzielona na klasy. Wyróżnia się ich pięć. Każda z nich obejmuje materiał o innej wytrzymałości i przeznaczeniu. Są to:

  • A-0 – pręty gładkie o wysokich parametrach plastycznych, możliwe do kształtowania, stosowane jako elementy zbrojeń pomocniczych,
  • A-I – pręty gładkie o cechach i zastosowaniu podobnym, jak pręty A-0,
  • A-II – pręty żebrowane, stosowane jako zbrojenia nośne do wzmacniania elementów poddawanych dużym obciążeniom,
  • A-III – pręty żebrowane wykorzystywane w zbrojeniu głównym,
  • A-IIIN – pręty o bardzo dużej wytrzymałości stosowane do montażu zbrojeń w konstrukcjach o wysokich wymaganiach.

Pręt zbrojeniowy zaliczany do konkretnej kategorii wyróżnia się charakterystyczną strukturą powierzchni. Poza najsłabszymi, gładkimi prętami z Klas A-0 i A-1 pozostałe mają uformowane żebra – poprzeczne, podłużne, w jodełkę lub ich kombinację.

Zastosowanie stali zbrojeniowej

Zastosowanie stali zbrojeniowej jest bardzo szerokie. Zarówno pręty zbrojeniowe, jak i gotowe siatki, dennice czy inne prefabrykaty oraz drut zbrojeniowy wykorzystuje się do wzmacniania wszelakich struktur betonowych. Są jednak takie elementy konstrukcji, które – ze względu na duże obciążenia – szczególnie wymagają zbrojenia. Zaliczają się do nich: ściany nośne, schody, tarasy i balkony, słupy nośne i filary, nadproża, ławy fundamentowe, podciągi i wiele innych.

Siatka zbrojeniowa znajduje też zastosowanie w mocowaniu tynku na ścianie zewnętrznej. Dzięki nakładaniu masy na metalową strukturę znacznie lepiej utrzymuje się ona na pionowej powierzchni. Zbrojeniami można też wzmacniać zbiorniki szamb i oczyszczalni ścieków, płyty lotnisk oraz wiele innych struktur.

Sprawdź także: Stal konstrukcyjna

Cena stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa znajduje się też w asortymencie JFK Group. Oferujemy ją w formie prętów zbrojeniowych, drutów, a także na życzenie klienta wykonujemy różne prefabrykaty. Cena stali zbrojeniowej jest uwarunkowana jej wagą oraz klasą. Im grubszy pręt zbrojeniowy tym większa jego masa, a więc również cena metra bieżącego. Aby uzyskać przybliżoną informację o koszcie zakupu, warto zastosować przelicznik stali zbrojeniowej. Pozwoli on obliczyć masę zamówionych prętów o określonej średnicy i klasie, a następnie obliczyć ich cenę.

  • © All rights reserved by JFK Group.