Stal wysokowytrzymałościowa

Stal jest stopem o bardzo szerokim zastosowaniu. Na jego zakres wpływa też wiele odmian tego materiału, od stali konstrukcyjnych po narzędziowe, od niskostopowych po wysokostopowe, od stopowych, po niestopowe czy węglowe. W tej szerokiej gamie odmian jest też stal wysokowytrzymałościowa, czyli stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do formowania na zimno, która charakteryzuje się specyficznymi właściwościami i parametrami technicznymi w zależności od granicy plastyczności danego gatunku.

Cechy i zalety stali o wysokiej wytrzymałości

Wymagania jakościowe stawiane w takich gałęziach przemysłu, jak: stoczniowy, budowy dróg i mostów, hydro-energetyki i energetyki jądrowej, konstrukcji platform wiertniczych, rurociągów oraz maszyn budowlanych sprawiło, że opracowano i wdrożono nowe technologie w dziedzinie metalurgii stali oraz obróbki plastycznej i cieplnej pozwalające na uzyskanie finalnych wyrobów w postaci blach i rur o wysokiej wytrzymałości bez obniżenia ich właściwości plastycznych. Opracowanie nowych gatunków stali spawalnych oraz wzrost wymagań stawianych konstrukcjom spawanym wymusiło wprowadzenie stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności i stosunkowo niskim równoważniku węgla, co pozwoliło w znacznym stopniu ograniczyć czas wykonywania prac spawalniczych przez obniżenie temperatury podgrzania wstępnego lub nawet całkowitą rezygnację z tego zabiegu, zmniejszenie przekrojów elementów konstrukcyjnych, dzięki czemu konstrukcje spawane o tej samej nośności będą bardziej smukłe i lżejsze. Zastosowanie takich stali obniża koszty spawania w wyniku zmniejszenia przekroju spoin, co prowadzi do zmniejszenia zużycia materiałów dodatkowych, skrócenia czasu spawania, mniejszych nakładów na prostowanie konstrukcji i badanie spoin.

Stal wysokowytrzymałościowa znosi większe obciążenia, jest odporniejsza na ścieranie, odkształcanie pod wpływem uderzeń oraz zmian temperatur. Dzięki temu produkowane z niej elementy konstrukcji mogą być cieńsze, mniejsze i lżejsze, przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych. To z kolei wpływa na koszt ich wykonania. Chociaż cena stali o podwyższonej wytrzymałości jest nieco wyższa, to jej zużycie może być mniejsze. Dlatego ostatecznym efektem jest niższy koszt wyprodukowania łyżki do koparki czy lemiesza oraz ich dłuższa żywotność.

Stale wysokowytrzymałościowe w ofercie JFK Group

Oferujemy zgodne z normą EN 10149-2 jak również rozszerzone o dodatkowe wymagania zawarte w DTRF 150201 stale wysokowytrzymałościowe:

 • Stal S355MC
 • Stal RCS355
 • Stal S500MC
 • Stal RCS450
 • Stal RCS450W5
 • Stal S550MC
 • Stal RCS500
 • Stal S700MC
 • Stal RCS600
 • Stal S960MC

Zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości

Stal wysokowytrzymałościowa zależnie od jej odmiany może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie od części maszyn czy elementów konstrukcji wymaga się wysokiej wytrzymałości i odporności na obciążenia dynamiczne. Można z nich formować skomplikowane kształty, gdyż cechują się niewielkim promieniem gięcia na prasach krawędziowych oraz dobrymi właściwościami podczas gięcia i spawania. Stal o podwyższonej wytrzymałości znajduje zastosowanie w produkcji maszyn rolniczych, budowlanych samochodów transportowych, wagonów kolejowych, żurawi pokładowych. Wykonuje się z niej bariery bezpieczeństwa, słupy oświetleniowe, podesty robocze, ściany boczne wywrotek i wiele innych konstrukcji.

 • © All rights reserved by JFK Group.